Den Rätta Vägen

Den Rätta Vägen

ÄLSKADE TRÄ. DEN RÄTTA VÄGEN

Om man har en hög produktion, så hinner man inte kontrollera att planken ”ligger rätt”  dvs. så att den huvar sig uppåt i mitten när den torkar, Så man kan säga att 50 % av planken slumpmässigt hamnar ”fel”. Det försöker man komma till rätta med, genom att man fräser några spår (2 – 3) under plankan, samt att också fräsa not och fjäder. Man kan också fräsa not på bägge sidor och använda lös fjäder. Googla på ”Åsarps Säteri” där man beskriver det på ett bra sätt. Alltihop kallas med ett sammanfattande ord för spontning. Skårorna, som fräses under plankan är till för att bryta spänningarna i veden. Spänningarna uppkommer genom att veden har olika tät sommar och höstved. Spänningarna ligger tvärs över plankan, så tanken är rätt.

img_1122           img_1126

 

Som en parentes kan jag nämna att förr, innan man började hyvla ytterpanelen till husen på insidan, så var snickarna noga med att sätta rätta sidan ut; Då huvade sig panelen utåt. Man var också noga med att sätta panelen/brädfodringen rätt väg uppåt och neråt. Eftersom träden är tjockare i ena änden så sågar man snett genom fibrerna. Man kan alltså sätta panelen så, att vattnet rinner av som på fiskfjäll. Stryk med handen längs brädan så känner Du.

 

Om Du lägger golvplankorna rätt, dvs med kärnsidan uppåt  -årsringarna skall vara som ett smajl_ så stöter Du aldrig tårna i plankkanten på morron när Du skall sätta på kaffet! Golvet får också en jämnare/vackrare ytstruktur. Men det sista kanske bara är för golvproffs.

img_1093
Men även ”golvskarven” inne är gjord som en fris.
img_1048
Loggolvet med fris är oslipat, men duger bra som illustration. Vi har använt sekunda plank från egen tillverkning.

 

 


sjodinbjorn2@hotmail.com

Kommentera